Desenvolupament humà i integració regional

Duem a terme iniciatives de cooperació i diàleg acostant les dues ribes de la Mediterrània amb vista a promoure formes de vida dignes, productives i creatives.

Malgrat les qüestions compartides i les complementarietats, la regió mediterrània es caracteritza per fortes disparitats en termes de desenvolupament humà i d’integració regional entre les ribes nord i sud, així com entre els països de la Mediterrània sud. Els dèficits en desenvolupament humà i mobilitat, les infraestructures interconnectades i les barreres al comerç afecten l’estabilitat, la prosperitat i la pau en les societats mediterrànies, alhora que dificulten la convergència i la integració dels països de la regió.

Amb aquest programa, l’IEMed contribueix a dirigir el desenvolupament socioeconòmic de la regió des d’un enfocament centrat en les persones, que permeti una millora tangible de les vides de tots els habitants de la Mediterrània.

Així mateix dona suport a l’associació política i a la integració econòmica fomentant la convergència entre les ribes nord i sud de la Mediterrània com a via de transformació de la regió en una àrea de pau, estabilitat i prosperitat compartida.

L’estratègia de l’IEmed és posar en contacte els actors clau de diferents àmbits –públic i privat– amb els responsables polítics per mitjà d’espais per al diàleg, projectes de recerca i publicacions, facilitant informació sobre els beneficis d’una integració regional i un desenvolupament humà més amplis per poder afrontar els reptes comuns actuals i de futur a la Mediterrània.

L’objectiu és donar suport i implementar iniciatives i projectes sobre desenvolupament de sectors econòmics en creixement, micro, petites i mitjanes empreses, capital humà, inclusió financera, creació de llocs de treball dignes, digitalització, comerç i energia, entre d’altres.