Aula Mediterrània

Donem suport al coneixement i a la recerca acadèmica interdisciplinaris sobre temes mediterranis, atraient talent i generant reflexió.

Des de fa més de 25 anys l’IEMed ha bastit una estreta col·laboració amb l’àmbit universitari que va culminar l’any 2010 amb l’organització a Barcelona del WOCMES (World Congress on Middle Eastern Studies). D’aquesta estreta col·laboració neix l’any 2014 el programa Aula Mediterrània, un marc de col·laboració estable entre l’IEMed i el món acadèmic.

Aula Mediterrània s’organitza en coordinació amb més d’una desena de programes de màster de diferents universitats que, en els seus plans curriculars, imparteixen continguts relacionats amb la regió euromediterrània, i molt especialment sobre Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica. L’objectiu d’Aula Mediterrània és donar suport al coneixement i la recerca sobre temes mediterranis i contribuir a internacionalitzar l’acadèmia local gràcies a l’oportunitat de mobilitzar experts, acadèmics i actors rellevants del coneixement i l’estudi de l’entorn mediterrani. Per mitjà d’aquest programa tenen l’oportunitat de teixir xarxes de complicitat amb universitats d’arreu del món.

Juntament amb les diverses universitats implicades, l’IEMed estructura el programa en tres pilars, fonamentats en dos eixos entorn de la recerca i la reflexió: un cicle de conferències, un seminari acadèmic i els Premis Aula als millors treballs de final de màster de temàtica mediterrània. Aquests tres pilars es complementen amb activitats liderades per estudiants, seminaris de recerca organitzats pels equips docents, als quals l’IEMed dona suport, així com iniciatives complementàries com ara cicles de cinema i debats amb actors socials destacats de la regió euromediterrània.

Llibertat de càtedra –són les universitats participants les que escullen els temes i els participants en els diferents àmbits i, per tant, les que marquen l’agenda del programa–, pluralitat, internacionalització acadèmica i interdisciplinarietat són les tres premisses que vertebren Aula Mediterrània. Tot això amb la voluntat final d’estimular l’interès, l’estudi i les oportunitats de recerca sobre temes mediterranis entre les i els joves universitaris. Aula Mediterrània permet fomentar l’interès i la innovació acadèmica i és un pol de creació de massa crítica jove, interessada a promoure les relacions i el coneixement a les dues ribes de la Mediterrània. Tot mobilitzant personalitats rellevants del món acadèmic, polític, social i cultural, tant d’Europa com molt especialment de la riba sud, Aula Mediterrània és una cita imprescindible del món acadèmic i cultural mediterrani.

Des del curs acadèmic 2020-2021, Aula Mediterrània s’ha agermanat amb la nouvinguda Aula Árabe, impulsada per Casa Árabe des de 2019-2020, per ampliar l’oferta de conferències i fomentar l’intercanvi entre els participants d’ambdós programes.

Edició 2020-2021

L’any acadèmic 2020 – 2021, el Programa Interuniversitari Aula Mediterrània celebra la seva setena edició en un format completament online a causa de la pandèmia covid-19.

Els temes que s’acostumen a tractar en les anteriors edicions, entre ells, la gestió de la migració i les fronteres, el transnacionalisme, la cooperació econòmica a la Mediterrània, la política europea cap als països àrabs o el gihadisme, s’afegeixen altres més nous o menys abordats com el conflicte a Palestina des de la perspectiva de la solució d’un Estat, el paper estratègic dels ports a la Mediterrània, la literatura de les minories a Egipte, l’activisme queer a Palestina o el canvi climàtic a l’Orient Mitjà. Així mateix, a la sessió inaugural es fa una menció especial als 25 anys del Procés de Barcelona que es celebra el 2020.

Veure el programa complet (PDF)

Veure el seminari interdisciplinari de recerca Aula Mediterrània

A més del cicle de conferències i del seminari interdisciplinari anual, el programa Aula Mediterranean també premia els Millors Treballs Finals de Màster.

Els alumnes premiats d’aquesta edició són:

Primer premi

The securitarization of migration in Greece: mapping the evolution of securitizing discourses between 1991-2021”.
Christina Georgia Zacharaki (Màster en Seguretat Internacional, IBEI)


Segon premi

Construcción de la “amenaza existencial” y securitización del programa nuclear iraní. La influencia de las élites en el discurso de seguridad israelí
María Fernández Collado (Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, UAB)


Tercer premi

No hay ojos en el mar. El papel de las ONG en la cobertura mediática de los flujos de inmigrantes y las relaciones con los medios mainstream”.
Alessia Lai (Màster en Migracions Contemporànies, Drets i Cohesió Social, UAB-UB)